නවතම ලිපි

Aurora Forms: "Polar Rain Aurora" සඳහා භූමියෙන් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී...

2022 නත්තල් රාත්‍රියේ පොළවෙන් පෙනෙන දැවැන්ත ඒකාකාර නැකත ධ්‍රැවීය වැසි අවුරෝරා බව තහවුරු වී ඇත. මේක...

"පදාර්ථයේ පස්වන තත්ත්වය" පිළිබඳ විද්‍යාව: අණුක බෝස්-අයින්ස්ටයින් ඝනීභවනය (BEC) සාක්ෂාත් කර ගැනීම   

මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්තාවක, Columbia විශ්ව විද්‍යාලයේ Will Lab කණ්ඩායම BEC එළිපත්ත තරණය කිරීමේ සහ Bose-Eienstein ඝනීභවනය නිර්මාණය කිරීමේ සාර්ථකත්වය වාර්තා කරයි.

ලොලමිසින්: ග්‍රෑම්-සෘණ ආසාදන වලට එරෙහිව වරණීය ප්‍රතිජීවකයක් වන අතර එය අන්ත්‍ර ක්ෂුද්‍ර ජීවියා ඉතිරි කරයි  

0
සායනික භාවිතයේදී භාවිතා කරන වත්මන් ප්‍රතිජීවක, ඉලක්කගත රෝග කාරක උදාසීන කිරීමට අමතරව බඩවැලේ ඇති සෞඛ්‍ය සම්පන්න බැක්ටීරියා වලටද හානි කරයි. බඩවැලේ ක්ෂුද්‍රජීවයේ කැළඹීම ඇති...

Fork Fern Tmesipteris Oblanceolata සතුව පෘථිවියේ විශාලතම ජෙනෝමය ඇත  

0
නිරිතදිග පැසිෆික් සාගරයේ නිව් කැලිඩෝනියාවට ආවේණික දෙබලක මීවන වර්ගයක් වන Tmesipteris oblanceolata හි ජෙනෝම ප්‍රමාණය ඇති බව සොයාගෙන ඇත.

කපුටන්ට සංඛ්‍යාත්මක සංකල්පයක් ගොඩනගා ඔවුන්ගේ කටහඬ සැලසුම් කළ හැකිය 

0
කැරියන් කපුටන් හට ඔවුන්ගේ ඉගෙනීමේ හැකියාව සහ වාචික පාලනය ඒකාබද්ධව යෙදිය හැකි අතර වියුක්ත සංඛ්‍යාත්මක සංකල්පයක් ගොඩනඟා එය කටහඬ සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. මූලික...