හෝමියෝපති: සියලුම සැක සහිත හිමිකම් නිවා දැමිය යුතුය

0
හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව 'විද්‍යාත්මකව පිළිගත නොහැකි' සහ 'ආචාරධාර්මිකව පිළිගත නොහැකි' බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අංශය විසින් 'ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු' බවත් දැන් විශ්වීය හඬකි. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් යනු...

පාරම්පරික රෝග වැළැක්වීම සඳහා ජාන සංස්කරණය කිරීම

0
අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ කෙනෙකුගේ පරම්පරාව ප්‍රවේණිගත රෝගවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජාන සංස්කරණ ක්‍රමවේදයක් නේචර් හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් ප්‍රථම වරට පෙන්වා දී ඇත්තේ මිනිස් කළලයක්...

දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියා රෝගයට ප්‍රතිකාර කළ හැකිද?

0
Lancet අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ දැඩි බර කළමනාකරණ වැඩසටහනක් අනුගමනය කිරීමෙන් වැඩිහිටි රෝගීන් තුළ දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව ආපසු හැරවිය හැකි බවයි. දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව යනු...

පෝෂණය සඳහා "මධ්‍යස්ථ" ප්‍රවේශය සෞඛ්‍ය අවදානම අඩු කරයි

0
විවිධ අධ්‍යයනවලින් පෙනී යන්නේ විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මධ්‍යස්ථ ආහාර ගැනීම මරණ අවදානම අවම කිරීම සමඟ වඩාත් හොඳින් සම්බන්ධ වන බවයි පර්යේෂකයන් ප්‍රධාන...

අන්තර් විශේෂ චයිමේරා: අවයව බද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයින් සඳහා නව බලාපොරොත්තුවක්

0
බද්ධ කිරීම් සඳහා අවයවවල නව ප්‍රභවයක් ලෙස අන්තර් විශේෂ චයිමේරා වර්ධනය පෙන්වීමට පළමු අධ්‍යයනය Cell1 හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයක, chimeras - නම් කර ඇත...

අද්විතීය ගර්භාශයක් වැනි සැකැස්මක් නොමේරූ ළදරුවන් මිලියන ගණනක් සඳහා බලාපොරොත්තුවක් ජනනය කරයි

0
අනාගතයේ නොමේරූ මිනිස් බිලිඳුන් සඳහා බලාපොරොත්තුවක් ජනනය කරමින්, අධ්‍යයනයක් මගින් බාහිර ගර්භාෂ බඳු යාත්‍රාවක් බැටළු පැටවුන් මත සාර්ථකව සංවර්ධනය කර පරීක්ෂා කර ඇත.