දැන්වීමක්
මුල් පිටුව විද්‍යාව කෘෂිකර්මය සහ ආහාර

කෘෂිකර්මය සහ ආහාර

කෘෂිකාර්මික ආහාර විද්‍යාව කාණ්ඩය
ආරෝපණය: නෝවා වුල්ෆ්, CC BY-SA 4.0 , Wikimedia Commons හරහා
Penicillium roqueforti දිලීර නිල් නහර සහිත චීස් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා වේ. චීස් වල අද්විතීය නිල්-කොළ වර්ණය පිටුපස ඇති නිශ්චිත යාන්ත්‍රණය හොඳින් වටහාගෙන නොමැත. නොටින්හැම් විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් විසින් සම්භාව්‍ය නිල්-කොළ නහරය කෙසේද යන්න අනාවරණය කර ඇත.
පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවී ඉන්ධන සෛල (SMFCs) විදුලිය නිපදවීම සඳහා පසෙහි ස්වභාවිකව ඇති බැක්ටීරියා භාවිතා කරයි. පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ දිගුකාලීන, විමධ්‍යගත ප්‍රභවයක් ලෙස, විවිධ පාරිසරික තත්ත්වයන් තත්‍ය කාලීන අධීක්ෂණය සඳහා SMFCs නිරතුරුව යෙදවිය හැකි අතර...
අධ්‍යයනය මගින් ශාක සහ දිලීර අතර සහජීවන සම්බන්ධතා වලට මැදිහත් වන නව යාන්ත්‍රණයක් විස්තර කරයි. අඩු ජලය, ඉඩම් සහ අඩු භාවිතයක් අවශ්‍ය වන වඩා හොඳ ප්‍රත්‍යස්ථ භෝග වගා කිරීමෙන් අනාගතයේදී කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට මෙය මාර්ග විවර කරයි.
විද්‍යාඥයින් විසින් PEGS තාක්‍ෂණය භාවිතයෙන් මිල අඩු සංවේදකයක් නිපදවා ඇති අතර එමඟින් ආහාර නැවුම්බව පරීක්ෂා කළ හැකි අතර අකාලයේ ආහාර ඉවත දැමීමෙන් (එය භාවිතයට ගත හැකි දිනයට ආසන්න (හෝ සම්මත වූ) නිසා පමණක් ආහාර ඉවත දැමීමෙන් සිදුවන නාස්තිය අවම කිරීමට උපකාරී වේ.
වැඩි භූමි පරිහරණයක් හේතුවෙන් කාබනික ලෙස ආහාර වගා කිරීම දේශගුණයට ඉහළ බලපෑමක් ඇති කරන බව අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරයි කාබනික ආහාර පසුගිය දශකය තුළ ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ පාරිභෝගිකයින් වඩාත් දැනුවත්ව සහ සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක බව පිළිබඳ දැනුවත් වෙමින් සිටින බැවිනි. කාබනික ආහාර නිෂ්පාදනය...
පර්යේෂකයන්, නියෝජිතයින් සහ ගොවීන්ගේ විස්තීර්ණ ජාලයක් භාවිතා කරමින් ඉහළ බෝග අස්වැන්නක් සහ අඩු පොහොර භාවිතයක් ලබා ගැනීම සඳහා චීනයේ තිරසාර කෘෂිකාර්මික මුලපිරීමක් මෑත වාර්තාවකින් පෙන්නුම් කරයි කෘෂිකර්මාන්තය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය, සැකසීම, ප්‍රවර්ධනය සහ බෙදා හැරීම ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත.

අපිව අනුගමනය කරන්න

94,376පංකාවැනි
47,651අනුගාමිකයන්අනුගමනය
1,772අනුගාමිකයන්අනුගමනය
40ග්රාහකයන්දායකත්වය
- Advertisement -

මෑත පෝස්ට්